Vítejte na stránkách Obce Dlouhá Brtnice
www.dlouhabrtnice.cz
www.dlouhabrtnice.cz
animaceanimaceanimaceanimaceanimaceanimace

AKTUALITY


 

Oznámení o úmrtí paní Marie Šindelářové

Parte.PDF


Publikováno 17. 7. 2017 10:14
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Dražba nemovitosti č. p. 44

475862846_0_0800297222.pdf


Publikováno 7. 6. 2017 9:13
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Nabídka lesních sazenic

Nabídka sazenic do lesa.PDF


Publikováno 13. 3. 2017 8:52
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Výtěžek tříkrálové sbírky

  Oblastní charita Jihlava a všichni koledníci z naší obce děkují všem občanům, kteří přispěli do letošní charitativní tříkrálové sbírky. V naší obci bylo vybráno celkem 12.611,- Kč.  V příloze zveřejňujeme výsledky sbírky za všechny obce v působnosti Charitní pečovatelské služby Nová Říše, dále záměr Oblastní charity v Jihlavě na využití získaných prostředků a foto jedné skupiny koledníků z naší obce.

TKS 2017.pdf

Záměr na využití prostředků.pdf

Koledníci


Publikováno 10. 1. 2017 12:21
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Informace Finančního úřadu k placení daně z nemovitostí

Datum konání: 6. 1. 2017

A5_letak_nova_sluzba_FS.pdfTZ_

zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí mailem.docx

Zadost_5559_pril.1.pdf


Publikováno 6. 1. 2017 8:19
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zpřístupnění pamětních listů z věže kostela

 V letošním roce zajistila Římskokatolická farnost kompletní opravu věže kostela sv. Václava v naší obci. Náklady na opravu byly ve výši 1.376.638,- Kč a podílely se na nich mimo Římskokatolické farnosti také Kraj Vysočina a naše obec. V rámci této opravy byly do věže kostela umístěny pamětní listy. Jedná se o pamětní listy historické, které byly ve věži již v minulosti a listy nové, které byly vytvořeny u příležitosti letošní opravy věže. Aby tyto listy byly přístupné všem zájemcům, nechala naše obec jejich kopie svázat do publikace, která je k zapůjčení v naší místní knihovně (otevírací doba čtvrtek 18.00 - 20.00 hod.). Fotokopie těchto listů jsou nyní také k dispozici na našich obecních internetových stránkách www.dlouhabrtnice.cz. V záložce DLOUHÁ BRTNICE, v levém horním rohu stránek, byla vytvořena nová sekce PAMĚTNÍ LISTY, kde si všichni zájemci mohou listy prostudovat.


Publikováno 8. 12. 2016 21:16
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Informace o odkrytí historického kamene, tzv. "šlápoty"

  Během října letošního roku se podařilo nalézt v lokalitě v Hoře cca 40 roků nezvěstný obětní kámen zvaný „šlápota“ nebo také „šlápota panny Marie“. Kámen se nyní nachází vlevo u cesty do Hory na lesním pozemku ve správě SML Jihlava. Správa městských lesů Jihlava se také zasloužila o nalezení kamene a úpravu lokality, kde je nyní kámen zpřístupněný. Předpokládáme, že bychom v příštím roce lokalitu doplnili vhodným inventářem. Informaci o kameni publikoval již v roce 1958 historik pan Karel Peltan ze Stonařova. Jeho článek z tehdejších novin Budovatel okresu Třešť, který se podařilo dohledat v jeho pozůstalosti, naleznete v příloze této informace společně s aktuálním fotem kamene. 

Článek v novinách Budovatel okresu Třešť, rok 1958, čís. 35, s. 2..jpg

IMG00871.jpg

IMG00922.jpg


Publikováno 8. 11. 2016 11:06
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Elektronická evidence tržeb-informace

Datum konání: 21. 6. 2016 - 31. 12. 2016

Elektronická evidence tržeb.pdf


Publikováno 21. 6. 2016 12:53
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Policista naší obce

Datum konání: 8. 3. 2016

okrskáři - nástěnka Jonák - 1 3 2016.doc


Publikováno 8. 3. 2016 13:26
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář


obec dlouhá brtnice