Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Dlouhá Brtnice > Krizové situace

Mimořádné události a krizové situace

Každý z nás se může ocitnout v neočekávané mimořádné události, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry apod.), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie chemických provozech a skladech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit váš život, zdraví a způsobit vám velké materiální škody. Ke zmírnění následků těchto událostí přispívají zejména legislativní a organizační opatření.

Zásadním prvkem je Integrovaný záchranný systém (dále jen „ IZS“), který tvoří Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, Policie ČR a zdravotnická záchranná služba. V součinnosti s ním pak pracují městské policie, vojenské záchranné útvary, havarijní služby (plyn, teplo, elektřina, voda), orgány ochrany veřejného zdraví, humanitární organizace apod.

Účinně můžete ke zmírnění následků mimořádné události napomoci i vy. Proto je důležité znát možná nebezpečí a chování při vzniku těchto nežádoucích událostí. Umět si poradit, ale i pomoci svým blízkým a sousedům.

Tísňová volání 

155 - Zdravotní záchranná služba
158 - Policie
150 - Hasiči
112 - Linka pro všechna tísňová volání (včetně cizojazyčných)

Důležitá telefonní čísla

567 319 328 - Zdravotní středisko Stonařov, Mudr. Havránek, praktický lékař
567 579 650 - MUDr. Kalčíková, dětská lékařka, telefon do ordinace v Třešti
607 230 154 - MUDr. Kalčíková, dětská lékařka, mobilní telefon
Poliklinika Trešť - webové stránky
567 224 333 - Policie Třešť, obvodní oddělení
567 157 111 - Nemocnice Jihlava
800 225 577 - Ohlašovna poruch - elektřina, společnost E.ON Česká republika
840 111 333 - Zákaznická linka společnosti E.ON Česká republika, dodávky elektřiny
567 303 501 - Ohlašovna poruch - zemní plyn, Jihomoravská plynárenská a.s.
602 827 310 - Ohlašovna poruch - zemní plyn, Jihomoravská plynárenská a.s.
840 113 355 - Zákaznická linka společnosti JMP a.s., dodávky zemního plynu
567 373 726 - Obecní úřad Dlouhá Brtnice
607 910 690 - Mobilní telefon starosty obce pro krizové situace
564 602 111 - Krajský úřad kraje Vysočina
567 167 111 - Magistrát města Jihlavy
567 319 316 - Obecní úřad Stonařov
567 373 016 - Obecní úřad Pavlov
567 377 028 - Obecní úřad Stará Říše
567 373 756 - Obecní úřad Hladov
568 884 012 - Obecní úřad Brtnička
568 884 134 - Obecní úřad Opatov
800 155 555 - Zelená linka bezpečí pro děti a mládež

Rozhlasové stanice

Český rozhlas Region Jihlava - FM 87,9 MHz
Český rozhlas Radiožurnál - FM 90,7 MHz
Rádio Vysočina - FM 94,3 MHz
Rádio Impuls - FM 100,3 MHz
Rádio Frekvence 1 - FM 93,4 Mhz

Co dělat, když uslyšíte varovný signál sirény

(POZOR - každé první pondělí v měsíci, vždy ve 12:00 hod., je prováděna zkouška sirén nepřetržitým houkáním po dobu 120 vteřin - nejedná se o poplach) :

Zachovejte klid. Jste-li mimo budovu, snažte se ukrýt v nejbližším domě. Pokud cítíte zápach, přitiskněte si na nos a ústa provizorní filtr (navlhčený kapesník, utěrku, roušku, ubrousek apod.). V místnosti zavřete okna a dveře (případně je utěsněte). Pomozte spoluobčanům, kteří pomoc potřebují. Pokud máte možnost, zapněte Českou televizi nebo rádio.

Radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany

Uslyšíte třikrát opakované nepřetržité kolísavé houkání sirény po dobu 140 vteřin s pauzami tří minut - jedná se o signál Všeobecná výstraha.
Pokud jste na otevřeném prostranství, okamžitě vyhledejte nejbližší dům a ukryjte se. Zapněte rozhlasový přijímač nebo televizi a řiďte se pokyny sdělenými ve vysílání.

Evakuace

Při odchodu z bytu vypněte elektřinu, zavřete hlavní uzávěr plynu a vody. Byt (dům) zamkněte. Přesvěčte se, že sousedé jsou informováni o probíhající evakuaci. Dětem zhotovte jmenovku se jménem, adresou a kontaktní osobou. Za evakuaci dětí ve škole zodpovídá vedení školy. Připravte si evakuační zavazadlo pro opuštění bytu (domu) - batoh, cestovní tašku, kufr.
Evakuační zavazadlo obsahuje - základní trvanlivé potraviny (nejlépe konzervy), zabalený chléb a pitnou vodu (min. 2 l/osobu/den), jídelní nádobí, příbor, otvírač konzerv, nůž, osobní doklady, kartu zdravotní pojišťovny, peníze, cennosti, pojistné smlouvy a další důležité doklady, přenosné rádio s rezervními bateriemi, toaletní papír a hygienické potřeby, léky, svítilnu, náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel.
Řiďte se pokyny sdělenými ve vysílání rozhlasu.

Požár, povodeň, únik nebezpečných látek, havárie a podobné krizové situace

Vždy volejte linku tísňového volání nebo nahlaste vznik situace na některý obecní úřad. Uvědomte spoluobčany a v rámci svých možností pomozte spoluobčanům, kteří pomoc potřebují. Poskytněte první pomoc zraněným. Neriskujte. Vyčkejte příjezdu odpovědné osoby (poruchová služba, policie, záchranná služba, hasiči apod.)


Příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události.


Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, odpovídá na nejčastější dotazy směřující k ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádných událostí.


Příručka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo.

Řadu dalších materiálů naleznete na stránkách Kraje Vysočina.