Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Dlouhá Brtnice > Krizové situace

Mimořádné události a krizové situace

Každý z nás se může ocitnout v neočekávané mimořádné události, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry apod.), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie chemických provozech a skladech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit váš život, zdraví a způsobit vám velké materiální škody. Ke zmírnění následků těchto událostí přispívají zejména legislativní a organizační opatření.

Zásadním prvkem je Integrovaný záchranný systém (dále jen „ IZS“), který tvoří Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, Policie ČR a zdravotnická záchranná služba. V součinnosti s ním pak pracují městské policie, vojenské záchranné útvary, havarijní služby (plyn, teplo, elektřina, voda), orgány ochrany veřejného zdraví, humanitární organizace apod.

Účinně můžete ke zmírnění následků mimořádné události napomoci i vy. Proto je důležité znát možná nebezpečí a chování při vzniku těchto nežádoucích událostí. Umět si poradit, ale i pomoci svým blízkým a sousedům.

Tísňová volání :
155 - Zdravotní záchranná služba
158 - Policie
150 - Hasiči
112 - Linka pro všechna tísňová volání (včetně cizojazyčných)

Důležitá telefonní čísla :

567 319 328 - Zdravotní středisko Stonařov, Mudr. Havránek, praktický lékař
567 579 650 - MUDr. Kalčíková, dětská lékařka, telefon do ordinace v Třešti
607 230 154 - MUDr. Kalčíková, dětská lékařka, mobilní telefon
Poliklinika Trešť - webové stránky
567 224 333 - Policie Třešť, obvodní oddělení
567 157 111 - Nemocnice Jihlava
800 225 577 - Ohlašovna poruch - elektřina, společnost E.ON Česká republika
840 111 333 - Zákaznická linka společnosti E.ON Česká republika, dodávky elektřiny
567 303 501 - Ohlašovna poruch - zemní plyn, Jihomoravská plynárenská a.s.
602 827 310 - Ohlašovna poruch - zemní plyn, Jihomoravská plynárenská a.s.
840 113 355 - Zákaznická linka společnosti JMP a.s., dodávky zemního plynu
567 373 726 - Obecní úřad Dlouhá Brtnice
607 910 690 - Mobilní telefon starosty obce pro krizové situace
564 602 111 - Krajský úřad kraje Vysočina
567 167 111 - Magistrát města Jihlavy
567 319 316 - Obecní úřad Stonařov
567 373 016 - Obecní úřad Pavlov
567 377 028 - Obecní úřad Stará Říše
567 373 756 - Obecní úřad Hladov
568 884 012 - Obecní úřad Brtnička
568 884 134 - Obecní úřad Opatov
800 155 555 - Zelená linka bezpečí pro děti a mládež

Rozhlasové stanice :

Český rozhlas Region Jihlava - FM 87,9 MHz
Český rozhlas Radiožurnál - FM 90,7 MHz
Rádio Vysočina - FM 94,3 MHz
Rádio Impuls - FM 100,3 MHz
Rádio Frekvence 1 - FM 93,4 Mhz

Co dělat když uslyšíte varovný signál sirény
(POZOR - každé první pondělí v měsící, vždy ve 12:00 hod., je prováděna zkouška sirén nepřetržitým houkáním po dobu 120 vteřin - nejedná se o poplach) :

Zachovejte klid. Jsteli mimo budovu, snažte se ukrýt v nejbližším domě. Pokud cítíte zápach, přitiskněte si na nos a ústa provizorní filtr (navlhčený kapesník, utěrku, roušku, ubrousek apod.). V místnosti zavřete okna a dveře (případně je utěsněte). Pomozte spoluobčanům, kteří pomoc potřebují. Pokud máte možnost, zapněte Českou televizi nebo rádio.


Radiační havárie Jaderné elektrárny Dukovany :

Uslyšíte třikrát opakované nepřetržité kolísavé houkání sirény po dobu 140 vteřin s pauzami tří minut - jedná se o signál Všeobecná výstraha.
Pokud jste na otevřeném prostranství, okamžitě vyhledejte nejbližší dům a ukryjte se. Zapněte rozhlasový přijímač nebo televizi a řiďte se pokyny sdělenými ve vysílání.

Evakuace :

Při odchodu z bytu vypněte elektřinu, zavřete hlavní uzávěr plynu a vody. Byt (dům) zamkněte. Přesvěčte se, že sousedé jsou informováni o probíhající evakuaci. Dětem zhotovte jmenovku se jménem, adresou a kontaktní osobou. Za evakuaci dětí ve škole zodpovídá vedení školy. Připravte si evakuační zavazadlo pro opuštění bytu (domu) - batoh, cestovní tašku, kufr.
Evakuační zavazadlo obsahuje - základní trvanlivé potraviny (nejlépe konzervy), zabalený chléb a pitnou vodu (min. 2 l/osobu/den), jídelní nádobí, příbor, otvírač konzerv, nůž, osobní doklady, kartu zdravotní pojišťovny, peníze, cennosti, pojistné smlouvy a další důležité doklady, přenosné rádio s rezervními bateriemi, toaletní papír a hygienické potřeby, léky, svítilnu, náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel.
Řiďte se pokyny sdělenými ve vysílání rozhlasu.

Požár, povodeň, únik nebezpečných látek, havárie a podobné krizové situace :

Vždy volejte linku tísňového volání nebo nahlašte vznik situace na některý obecní úřad. Uvědomte spoluobčany a v rámci svých možností pomozte spoluobčanům, kteří pomoc potřebují. Poskytněte první pomoc zraněným. Neriskujte. Vyčkejte příjezdu odpovědné osoby (poruchová služba, policie, záchranná služba, hasiči apod.)

 


Příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události.


Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, odpovídá na nejčastější dotazy směřující k ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádných událostí.


Příručka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo.