Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Dlouhá Brtnice > Kronika obce

Kronika obce

Kronika obce Dlouhá Brtnice je vedena od roku 1923. Zápisy jsou celkem ve třech knihách:

  • kniha I - rok 1923 až 1956
  • kniha II - rok 1957 až 2006
  • kniha III - od roku 2007

Budeme se Vám snažit zpřístupnit všechny zápisy v kronice a k tomu i další písemnosti týkající se obce. Všechny zápisy v kronice oskenujeme a převedeme do formátu pdf, který si můžete otevřít v programu Adobe Reader. Nejenom, že se tak dozvíte cenné a podrobné informace o tehdejším dění v obci, ale uvidíte i styl a úpravu, jakým se kronika ručně psala a píše.

Vlastivěda moravská 1901 (zmínka o Dlouhé Brtnici)

Kniha I - rok 1923 až 1956

  1930 1940 1950
  1931 1941 1951
  1932 1942 1952
1923 - č.1, č. 2 1933 1943 1953
1924 1934 1944 1954
1925 a 1926 1935 1945 1955
  1936 1946 1956
1927 1937 1947  
1928 1938 1948  
1929 1939 1949  

 

Kniha II - rok 1957 až 2006

 

  1960 1970 1980 1990 2000
  1961 1971 1981 1991 2001
  1962 1972 1982 1992 2002
  1963 1973 1983 1993 2003
  1964 1974 1984 1994 2004
  1965 1975 1985 1995 2005
  1966 1976 1986 1996 2006
1957 1967 1977 1987 1997  
1958 1968 1978 1988 1998  
1959 1969 1979 1989 1999  

 

 

Kniha III - od roku 2007

Kronika obce Dlouhá Brtnice - Kniha III

Vzhledem k tomu, že předchozí skeny byly prováděny na kopiích původních kronik, ale současná Kniha III existuje jen v jednom originále, byly zápisy od roku 2007 převedeny do počítače šetrnější formou a to pomocí fotoaparátu (při použití skeneru by opakovaným stlačením knihy hrozilo poškození vazby a následné vypadávání stránek). Z tohoto důvodu vlivem "nestlačení" knihy vypadají některé řádky zakřiveně.
V kronice je veškerý text napsán samozřejmě krasopisně rovně.

Děkujeme za pochopení.