Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Dlouhá Brtnice > Obecní úřad > Obecně závazné předpisy obce

Obecně závazné předpisy obce

Název Účinnost od
5/1991 - O čistotě v obci 15. 7. 1991
3/2002 - Směrnice starosty obce kterou se stanovuje přijímání petic 2. 4. 2002
2/2003 - Cena za nájemné a ostatní služby spojené s pronájmem hrobového místa 1. 10. 2003
2/2004 - Požární řád obce 10. 6. 2004
3/2004 - Použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 1. 1. 2005
2/2010 - Vydání Územního plánu obce 10. 12. 2010
1/2011 - Řád veřejného pohřebiště 1. 6. 2011
2/2011 - Jednací řád Zastupitelstva obce 1. 12. 2011

1/2016 - Noční klid

30.12.2016

2/2016 - Poplatky za systém TKO

1.1.2017

1/2019 - O místním poplatku ze psů

1.1.2020

2/2019 - O stanovení systému nakládání s odpady

1.1.2020

2/2019 Příloha č.1 - Přehled umístění nádob na separované odpady

 

Směrnice

Název Účinnost od
3/2016 - Volební řád školské rady

14.12.2016

2/2015 - Plán zimní údržby místních komunikací

7. 12. 2015

1/2015 - Systém náležité péče (lesy)

9. 2. 2015

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník