Vítejte na stránkách Obce Dlouhá Brtnice
www.dlouhabrtnice.cz
www.dlouhabrtnice.cz
animace animace animace animace animace animace

PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA

Setkání rodáků

 

Video - Dlouhá Brtnice - Proměny v čase

Video - Dlouhá Brtnice - Setkání rodáků

 

25. června 2011 se konalo páté setkání obyvatel narozených v naší obci, tzv. rodáků.

Z tohoto setkání je k dispozici fotogalerie a videozáznam.

 

Program setkání (hod.):

1000-1200 - volná prohlídka obce (MŠ, ZŠ, knihovna, požární zbrojnice)

1000-1300 - promenádní koncert dechové hudby (terasa KD)

1100 - mše svatá v kostele sv. Václava

1200 - varhanní koncert v kostele sv. Václava

1230 - 1330 - prezence účastníků v sále KD, předání upomínkových předmětů

1335- přivítání rodáků v sále KD a slavnostní zahájení setkání

1345- 1445 - společný oběd účastníků

1500 - zahájení odpoledního kulturního programu

1800-1900 - společná večeře

2000 - taneční zábava

obec dlouhá brtnice