Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Dlouhá Brtnice > Místní organizace > Farnost

Farnost

Farnost

Kostel zasvěcený sv. Václavovi se vyjímá na severovýchodním návrší nad vsí.

K první stavbě kostela, nebo spíše kaple došlo na konci 13. století. V blízkém okolí Dlouhé Brtnice se totiž nacházely stříbrné doly, ve kterých se těžilo stříbro s přestávkami od druhé poloviny 13. století až do konce 17. století. Příliv horníků si vyžádal právě i vybudování kaple nebo kostelíka zasvěceného sv. Barboře, jejich patronce. Tehdy měla kaple podobu jednolodní plochostropé stavby. Po ukončení první etapy těžby ve 14. století došlo roku 1444 na přestavbu malé svatyně na kostel a k zasvěcení patronu sv. Václavu. Tento gotický kostel byl obklopen hřbitovem chráněným zdí a spojen dřevěnou chodbou s ženským klášterem stojícím na stráni nad rybníkem. Zvýšení zdí, zaklenutí kněžiště a lodi a přistavění severní sakristie proběhlo v druhé polovině 17. století.

Pro svoji sešlost byl kostel v roce 1844 uzavřen, ale brzo potom obcí opraven. Byly zřízeny oratoře nad sakristiemi a provedena celá řada dalších stavebních úprav včetně přistavění věže. Západní část lodi zabrala visutá novodobá hudební kruchta opatřená novými varhanami. Na kostelní věži byly zavěšeny oba zvony (zničeny během 2. světové války) a byl zde umístěn i hodinový čísleník, nicméně hodinový stroj tehdy scházel. Dále zde byl ještě malý zvonek a pak "umíráček" z roku 1596 s reliéfem holubice a iniciálami F.C., údajně sňatý z bývalé obecní šatlavy. Kostel je celý klenutý a má tři oltáře. Na hlavním byl umístěn obraz sv. Václava namalovaný Josefem Altmannem z Dačic roku 1774. Dále zde byla na levé zdi v blízkosti oltáře pozdně gotická poloplastická dřevořezba sv. Mikuláše z dvacátých let 16. století. V roce 1871 došlo k dostavbě fary a to přičiněním novoříšského opata Dr. Václava Krátkého.Prvním farářem se zde v roce 1873 stal P. Cyril Žídek. Předtím byla ves přifařena k Pavlovu. Postavená farní budova byla přízemní a patřila k ní hospodářská stavení a zahrada.

Od roku 1946 zde až do roku 1995 působil pan farář P. Augustin Hroznata Opravil, po jehož odchodu několik let nebyl v obci stálý farář. Během září 2002 byl kostel díky iniciativě bývalého pana faráře P. Bernarda Petra Slabocha vymalován a byly opraveny fresky na stropě kostela. V současné době zde působí P. Mgr. Michael Alois Hladil OPraem.

Více fotografií naleznete v naší Fotogalerii.

Poděkování za hlasování pro restaurované varhany z Dlouhé Brtnice.

Vážení přátelé,

děkujeme Vám za Váš hlas v krajské anketě Kraje Vysočina (ZLATÁ JEŘABINA  Cena za nejlepší kulturní počin roku 2007), který projevil zájem o restaurované varhany v kostele sv. Václava v Dlouhé Brtnici.

Díky Vaší snaze o známost této památky a především díky Vašemu zaslanému hlasu, se tato nominovaná aktivita rekonstrukce varhan v kostele sv. Václava v Dlouhé Brtnici dostala na druhé místo mezi 30 přihlášenými účastníky. Dosáhla výše 642 hlasů spolu s korespondenčními odpověďmi na předtištěných formulářích z krajského informačního tisku. Výsledek můžete spatřit, pokud znovu vstoupíte na webovou adresu ankety (http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/ ).

Váš zaslaný hlas přispěl k ocenění úsilí obce Dlouhá Brtnice a místních věřících při záchraně malého varhanního nástroje vynikající umělecko-řemeslné kvality. Jednomanuálové varhany se šesti rejstříky v manuálu a se dvěma v pedálu postavil v roce 1887 regionální varhanář Ludvík Nix starší z Nové Říše. Tento varhanář žil v letech 1849 až 1905 a patřil mezi žáky znojemského varhanáře Benedikta Latzla.

Způsob stavby tohoto hudebního nástroje dovoluje interpretovat na něm i varhanní skladby barokních autorů. Závažné závady způsobené činností dřevokazného hmyzu odstranil varhanář-restaurátor MgA. Dalibor Michek ze Studének u Jihlavy.

Svými hlasy jste umožnili, aby se varhanám z kostela sv. Václava v Dlouhé Brtnici dostalo větší známosti mezi občanskou a odbornou veřejností za hranicemi naší obce a našeho regionu.

Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši přízeň a sdělujeme Vám, že se za Vás budeme modlit při mši svaté na svatodušní pondělí; dne 12. května tohoto roku v 18 hodin.

Nakonec Vás prosíme, abyste poslali tuto zprávu, svým přátelům, které jste seznámili s nominací dlouhobrtnických varhan v krajské anketě.

P. Mgr. Michael Alois  Hladil  OPraem, administrátor farnosti, V Nové Říši 30.dubna 2008