Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Dlouhá Brtnice > Nakládání s odpady > Třídění - časté dotazy

Odpovědi na nejčastější otázky o třídění odpadů


Jak správně vytřídit PET láhev?

Prázdnou PET láhev (neznečištěnou chemikáliemi) sešlápněte. Víčko můžete znovu nasadit. Etiketu není třeba strhávat. PET láhve patří do kontejneru na plasty.

Jak správně vytřídit skleněnou láhev?
Láhev vhazujte do kontejneru na sklo bez uzávěru. Etiketu není třeba strhávat.

Je potřeba vymývat plastové obaly?
Vymývání plastových lahví, kelímků, krabiček apod. není nutné. Tyto vytříděné odpady se drtí a čistí při zpracování – recyklaci.

Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka?
Krabice například od džusů nebo mléka se nazývají „nápojové kartony“. Organizovaný sběr těchto obalů probíhá. již v mnoha městech a obcích v celé ČR. Sběrné nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou označeny speciální oranžovou nálepkou s označením Nápojový karton.

Jak správně vytřídit nápojový karton?
Nevyhazujte krabice se zbytky nápojů. Před odložením je vhodné nápojový karton vypláchnout troškou vody. Takto jednoduše vymytý karton stlačte a vhoďte do kontejneru nebo pytle určeného pro tento druh odpadu. Plastová víčka není třeba odstraňovat.

Kam s odpadem, který nepatří do kontejneru na tříděný odpad?
Obecně lze říci, že pokud se nejedná o odpad nebezpečný nebo o odpad, se kterým se musí nakládat zvláštním způsobem (např. zbytky léčiv), lze ho odložit do nádob na směsný odpad.

Kam s vyjetým olejem nebo barvou?
Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na místa určená ke sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora, při mobilním svozu odpadů atd. Oleje se sbírají také na benzínových pumpách. Ve většině případů je toto uvedeno na etiketě výrobku.

Je normální, že svozový vůz sesypává kontejnery na tříděný odpad dohromady?
Ke svozu kontejnerů na tříděný odpad se běžně používá stejná technika jako je tomu u svozu směsných komunálních odpadů. Pokud svozový automobil sváží tříděný odpad, měl by být viditelně označen nápisem sbírané komodity. Pak nedochází k pochybnostem občanů o sesypávání odpadů.

Existují ale i případy, kdy k vysypání tříděných odpadů do směsného odpadu skutečně dojde. Jedná se většinou o situaci, kdy jsou odpady nesprávně tříděny. Pokud se totiž v kontejnerech na tříděný odpad vyskytuje směsný odpad nebo je odpad natolik znečištěný, že není možné ani jeho dotřídění, celý obsah kontejneru je znehodnocen a musí být odvezen na skládku. Proto je tak důležité třídit správně!