Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Dlouhá Brtnice > Obecní úřad > Obecně závazné předpisy obce

Obecně závazné předpisy obce

Název Účinnost od
3/2002 - Směrnice starosty obce kterou se stanovuje přijímání petic 2. 4. 2002
2/2004 - Požární řád obce 10. 6. 2004
2/2010 - Vydání Územního plánu obce 10. 12. 2010
1/2011 - Řád veřejného pohřebiště 1. 6. 2011
2/2011 - Jednací řád Zastupitelstva obce 1. 12. 2011

1/2016 - Noční klid

30.12.2016

1/2019 - O místním poplatku ze psů

1.1.2020

2/2019 - O stanovení systému nakládání s odpady

1.1.2020

2/2019 Příloha č.1 - Přehled umístění nádob na separované odpady

 

1/2021 – o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

1.1.2022

2/2021 – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022

Směrnice

Název Účinnost od
3/2016 - Volební řád školské rady

14.12.2016

2/2015 - Plán zimní údržby místních komunikací

7. 12. 2015

1/2015 - Systém náležité péče (lesy)

9. 2. 2015

1/2017 – O finanční kontrole

2.2.2017

2/2017 – O hospodaření obce

2.2.2017

1/2020 – Cena nájemného a ostatních služeb na hřbitově v Dl. Brtnic

1.7.2020

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací