Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Dlouhá Brtnice > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Dlouhá Brtnice

2. Důvod a způsob založení

Obec Dlouhá Brtnice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Dlouhá Brtnice
  Dlouhá Brtnice 57
  588 34 Dlouhá Brtnice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Dlouhá Brtnice
  Dlouhá Brtnice 57
  588 34 Dlouhá Brtnice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Úřední hodiny, popis úřadu

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 567 373 726
  mobilní telefon: 725 106 509

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.dlouhabrtnice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Dlouhá Brtnice
  Dlouhá Brtnice 57
  588 34 Dlouhá Brtnice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  ucetni@dlouhabrtnice.cz emailová adresa účetní
  starosta@dlouhabrtnice.cz emailová adresa starosty

 • 4.8 Datová schránka

  7wda8jh

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1466067359/0800

6. IČO

00373664

7. DIČ

CZ00373664 Obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Poskytování informací

10. Příjem podání a podnětů

Příjem podání

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyla na našem obecním úřadu požadovaná žádná informace.
 • V roce 2020 nebyla na našem obecním úřadu požadovaná žádná informace.
 • V roce 2019 nebyla na našem obecním úřadu požadovaná žádná informace.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 • V roce 2021 nebyla naším úřadem žádná informace poskytnuta.
 • V roce 2020 nebyla naším úřadem žádná informace poskytnuta.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: