Vítejte na stránkách Obce Dlouhá Brtnice
www.dlouhabrtnice.cz
www.dlouhabrtnice.cz
animace animace animace animace animace animace

Návrh místního územního systému ekologické stability

Vzhledem k původní velikosti je zde na webu umístěn nákres v několika samostatných obrázcích (A4). Rozvržení znázorňuje tabulka.

obec dlouhá brtnice