Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Dlouhá Brtnice > Obecní úřad > Místní organizace > SDH > Historie SDH

Historie SDH

Počátky SDH

Sbor dobrovolných hasičů v naší obci byl založen r. 1888. Zakladatelem sboru byl p. František Křivánek, nadučitel v Dlouhé Brtnici, nar. 1.12.1950 v Telči. Jednalo se o velkého propagátora hasičské myšlenky, který se už ve svých 19 letech účastnil zřizování telčského hasičského spolku. K založení sboru přispěl i požadavek okresního hejtmanství, které po obci důrazně žádalo „výkaz hasičského nářadí“. Obec však do té doby nemohla nic vykázat protože takového nářadí zde nebylo. Začátky sboru byly velice těžké. . Zakladateli se sice podařilo získat 24 členů z řad starších rolníků a živnostníků, protože mladší generace neměla zájem, ale u členů se projevovala nekázeň, na cvičení se nechodilo nebo jen zřídka a členové sboru se styděli vzít na hlavu přilbu, aby nedošli posměchu veřejnosti. Nově založený sbor se potýkal s nepochopením občanů obce i obecní rady. Přesto se zakladateli podařilo získat prostředky na zakoupení stříkače a základního nářadí určeného pouze k hasičským účelům. Důsledným přesvědčováním a poukazováním na činnost se smýšlení obce pomalu měnilo a sbor sílil. Jako činní členové sboru při jeho založení jsou uváděni: Josef Plott st., Josef Plott ml., Jan Fortelný, Martin Hrůza, Václav Tomandl, Jan Jirsa, Jan Novák, Antonín Novák, Jan Doležal, Josef Štancl, František Štancl, Emanuel Petrák a František Vokřínek.

Rozvoj SDH

Velkou krizi prožíval sbor po pěti letech trvání, kdy dosavadní velitel František Křivánek, nepochopen a znechucen chováním některých členů, z nichž někteří  by se rádi stali veliteli, odešel z funkce. Sbor upadl a hrozilo jeho rozpadnutí. Tehdy se stal členem a předsedou sboru obchodník František Pokorný, který přes nepřízeň značné části členů uplatnil svůj vliv, získal pro sbor finanční prostředky, opatřil chybějící výzbroj, nářadí a pracovní oděv a získal 10 členů nových. Za své zásluhy byl 23. prosince 1894 jmenován čestným členem sboru. Na téže schůzi byl jmenován čestným členem sboru i pan František Křivánek, který se koncem r. 1897 stal opět členem činným. Ve vybavení sboru tehdy byla čtyřkolová stříkačka soustavy dvoukuželové v průměru 110 mm, berlovka a 140 m hadic, střechový žebřík čtyřdílný a tři jasanové žebříky s háky kamzíkovými, 34 přileb s pásy, 7 bouracích sekyrek a 2 úplně vyzbrojené pásy lezecké, vše v úhrnné ceně 1.000 zl.

Hasičský sbor se po dobu své existence účastnil hašení požárů ve všech okolních obcích a získal na vážnosti. Do r. 1931 byla využívána ruční stříkačka u které byl provoz závislý na ochotě občanů pumpovat. Protože ne vždy byla ochota občanů k pumpování dostatečná, byla r. 1931 zakoupena u firmy Vystrčil v Telči za 35.700,-Kčs stříkačka motorová. Obec darovala 10.000,- Kč a zbytek byl vypůjčen u místní raiffeisenky. Dluh byl umořován m.j. i dary různých zařízení a podniků.

Současnost SDH

Od svého založení je hasičský sbor činný nepřetržitě dodnes. Během své existence se zúčastnil velkého množství zásahů při požárech, povodních a dalších událostech, provádí preventivní protipožární prohlídky a je také součástí kulturního a společenského života v obci. Náklady na svoji činnost hradí z pořádaných tanečních zábav, plesů, maškarních průvodů, kácení máje a dalších činností, na činnost sboru pravidelně přispívá i obec. Významných úspěchů sbor dosáhl také při soutěžích a námětových cvičeních. Na postu předsedy sboru se za dobu existence sboru vystřídalo více jak 20 občanů z nichž nejdelší čas tuto funkci vykonával pan Jaroslav Prycl z čp. 122, který byl předsedou sboru od r. 1971 do r. 2000. Základna sboru čítala i více jak padesáti osob, včetně žen a dětí. Postupně se měnilo i vybavení sboru. Byla zakoupena motorová stříkačka PPS 12, nákladní vůz A 30 L a průběžně byla obměňována i další technika. V r. 1998 byla pořízena zánovní motorová stříkačka PPS 12 a starší cisternová automobilová stříkačka CAS 25 RTHP od obce Mrákotín za cenu 122.500,- Kč. Zároveň došlo k prodeji staré motorové stříkačky do obce Švábov a prodaná byla také nákladní Avia A 30 L.